Tanečná skupina SRDCOVÁ DÁMA


O SKUPINE

 

„Každý je tak mladý ako sa cíti.“

 

Preto dlhoročná choreografka a trénerka Helena Šemetková založila tanečnú skupinu SRDCOVÁ DÁMA.

 

Tanečná skupina Srdcová Dáma pochádza z Prievidze a v oblasti moderného tanca pôsobí od roku 2003.
Jej členkami sú mladé aj zrelé ženy, ktoré sa rozhodli tancovať
a takouto formou rozdávať radosť, vitalitu z tanečného pohybu, povzbudenie, lásku a inšpirovať.

 

Tanec považujeme za úžasnú formu bezbariérovej komunikácie.
Prostredníctvom tanečných choreografií chceme vyjadrovať naše pocity, názory, jednoducho všetko,
čo je súčasťou života a všetko, čo sa nás hlbšie dotýka.

 

Tanečná skupina SRDCOVÁ DÁMA má mnoho organizačných skúseností a za sebou veľa tanečných vystúpení,
hlavne na plesoch a rôznych kultúrnych podujatiach.

Jej jedinečnosť spočíva v kreatívnosti a rôznorodosti ako daných tém, tak tanečného stvárnenia choreografii,
ktoré sú určené pre všetky generácie divákov, od tých najmladších po najstarších.
Vďaka skúsenostiam sa tanečná skupina Srdcová Dáma dokáže citlivo prispôsobiť každému podujatiu,
či už výberom jednotlivých choreografii alebo vytvorením celých programových scenárov.

 

Tanečná skupina SRDCOVÁ DÁMA chcela dať divákovi niečo viac ako len bežné tanečné vystúpenie,
na ktoré je zvyknutý. Inšpirovaná potrebami diváka vznikli jedinečné programové scenáre celovečerných podujatí.
Zároveň tanečná skupina vytvorila jednodňové a víkendové podujatia pre deti
v spolupráci s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Banskej Bystrici.